Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła

Dotacje fotowoltaika Śląsk

Program Mój Prąd dla Śląska

Program Mój Prąd od początku swojego istnienia cieszy się niebywałą popularnością wśród osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej. Program ten dostępny jest dla mieszkańców Śląska, m.in. z miast takich jak: Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Częstochowa, Mysłowice i Bielsko-Biała. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem i uruchomieniem szóstej edycji programu. Jego poprzednia edycja (Mój Prąd 5.0) bazowała na poniższych założeniach:
 1. Osoby korzystające z systemu rozliczeń w ramach net-billingu:
  • Kwalifikacja: Osoby, które używają net-billingu, ale jeszcze nie otrzymały dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 2. Osoby korzystające z systemu rozliczeń w ramach opustów (net-metering):
  • Kwalifikacja: Osoby, które korzystają z opustów (net-metering) i nie otrzymały jeszcze dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Jednak mogą ubiegać się o dofinansowanie po przejściu na net-billing.

 3. Osoby korzystające z systemu opustów (net-metering) z już otrzymaną dotacją:
  • Kwalifikacja: Osoby, które używają opustów (net-metering) i już otrzymały dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie pod pewnymi warunkami:
   • a) Instalacja fotowoltaiczna otrzymała dofinansowanie i została podłączona do sieci oraz opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów od 1 lutego 2020 r.
   • b) Zmiana systemu rozliczeń na net-billing.
   • c) Zgłoszenie dofinansowania dodatkowego urządzenia, które jest zgodne z wymaganiami programu Mój Prąd.

Na jakie cele można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu?

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna:
   • Dofinansowanie w wysokości 6000 zł.

 

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
   • 7000 zł dla wnioskodawców z grupy 1 i 2.
   • 3000 zł dla wnioskodawców z grupy 3.

 

  • Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
   • Dofinansowanie w zależności od rodzaju:
    • Magazyn ciepła: 5000 zł.
    • Gruntowe pompy ciepła (grunt/woda, woda/woda): 28 500 zł.
    • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł.
    • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł.
    • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4400 zł.

 

  • Magazyn energii elektrycznej:
   • Dofinansowanie w wysokości 16 000 zł.

 

  • System zarządzania energią HEMS/EMS:
   • Dofinansowanie w wysokości 3000 zł.

 

 • Kolektory słoneczne c. w. u.:
  • Dofinansowanie w wysokości 3500 zł.


Warto zaznaczyć, że maksymalna kwota wsparcia finansowego udzielana przez program Mój Prąd wynosi 58 000 zł, jednak nie przekracza ona 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych.


O bieżących kwestiach dotyczących programu można przeczytać na stronie https://mojprad.gov.pl/

Dotacje pompy ciepła Śląsk

Program Czyste Powietrze dla Śląska

Program Rządowy „Czyste Powietrze” reprezentuje kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu ulepszenie jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Inicjatywa koncentruje się na modernizacji źródeł ciepła i podniesieniu efektywności energetycznej w przypadku domów jednorodzinnych.

Poprzez zastępowanie przestarzałych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym oraz przeprowadzanie termomodernizacji, program nie tylko stara się chronić środowisko, lecz również wspiera oszczędności finansowe poprzez efektywniejsze zarządzanie energią. Ponadto, to przedsięwzięcie przyczynia się do wzrostu wartości nieruchomości, co stanowi korzystny krok dla zwiększenia majątku mieszkańców.

Program Czyste powietrze stanowi szanse na przystosowanie się do nieuchronnego zakazu stosowania wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach.

Na co uzyskasz dofinansowanie?

 • Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i ekspertyzy,
 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
 • Wymiana kotła,
 • Ocieplenie budynku (docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji, ocieplenie przegród budowlanych, izolacja piwnicy),
 • Wymiana okien, drzwi i bram garażowych,
 • Montaż wentylacji mechanicznej (rekuperacji),
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • Nowa instalacja CO i CWU,
 • Montaż ogrzewania elektrycznego w systemie z inteligentnym sterowaniem (folie grzewcze, maty grzewcze, grzejniki na podczerwień),
 • Dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Progi dofinansowania:

 • Poziom podstawowy – jeżeli Twój dochód z ostatniego roku (pomniejszony o podatek należny oraz składki) nie przekroczył kwoty 135 000 zł.
 • Poziom podwyższony – dla osób, których średniomiesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł, bądź 2651 zł dla osób mieszkających w pojedynkę.
 • Poziom najwyższy – dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 1050 zł, bądź 1526 zł w przypadku osób mieszkających w pojedynkę. Próg ten dotyczy również osoby z prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego.

Kwoty dofinansowania:

 • Wsparcie podstawowe w ramach Inicjatywy „Czyste Powietrze” wynosi do 66 000 zł, przeznaczone jednocześnie na dofinansowanie termomodernizacji, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz zamiany kotła na pompę ciepła.
 • Dotacja w podwyższonym progu programu „Czyste Powietrze” wynosi do 99 000 zł, obejmując jednocześnie finansowanie termomodernizacji, instalacji fotowoltaicznej oraz zamiany kotła na pompę ciepła.
 • Kwota dotacji w najwyższym progu dochodowym wynosi do 135 000 zł i obejmuje termomodernizację, wykonanie instalacji fotowoltaicznej czy też modernizację układu CO/CWU i instalację pompy ciepła zamiast nieefektywnego źródła ogrzewania. 
Dodatkowo w przypadku każdego progu dochodowego, można uzyskać 1200 zł na wykonanie audytu energetycznego.
 
Dzięki wprowadzeniu systemu prefinansowania, nie ma konieczności inwestycji z własnych środków finansowych, gdyż kwota wynagrodzenia wykonawcy przelewana jest bezpośrednio na konto firmy przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo często, w przypadku najwyższego progu dofinansowania, klient musi jedynie uregulować kwotę podatku VAT, gdyż dofinansowanie dotyczy kwoty netto inwestycji.
 
Więcej szczegółów o programie Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

INKO ENERGY - obsługa dotacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pozyskania dotacji zarówno w programie Mój Prąd jak i Czyste Powietrze. Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż ilość formalności z tym związanych może niejednokrotnie przytłoczyć. Mając wieloletnie doświadczenie, gwarantujemy taką obsługę w cenie wykonania instalacji, które oferujemy.

Dotacje z programu Mój Prąd i Czyste Powietrze są dostępne dla mieszkańców wszystkich miast w Polsce, w województwie śląskim, m.in.: Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Rybnik, Świętochłowice, Bielsko-Biała.

Nie czekaj - uzyskaj dofinansowanie już dziś!